Juridische kennisgeving

Internetsite-editie

De BeautyMix-site (hierna "de Site "), toegankelijk op het adres www.beautymix.fr, wordt bewerkt door het bedrijf BeautyByMe (hierna "de Uitgever"), SAS au capital de 60 000 euros, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd 5bis avenue Marcel Proust - CS80062 - 28008 CHARTRES CEDEX Frankrijk ( contact@beautymix.fr).

RCS 837498377 Chartres


Website schrijven

Directeur uitgever: Nelly Pitt Contactpersoon: contact@beautymix.fr


Opstellen van juridische mededelingen  

Bedrijfsnaam: Captain Contrat Adres hoofdkantoor: 12 rue saint-fiacre, 75002 Parijs Website: www.captaincontrat.com


Website-host  

De BeautyMix-site wordt gehost door OVH, SAS met een kapitaal van 10.069.020 euro, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrijk, bereikbaar op de volgende manieren: contact@ovh.com.


Respect voor intellectueel eigendom

Alle handelsmerken, foto's, teksten, opmerkingen, illustraties, geanimeerde of niet-geanimeerde afbeeldingen, videosequenties, geluiden, evenals alle computerapplicaties die zouden kunnen worden gebruikt om de site te beheren en meer in het algemeen alle elementen gereproduceerd of gebruikt op de site zijn beschermd door de geldende wetten onder de titel intellectueel eigendom. Ze zijn het volledige eigendom van de uitgever of zijn partners, behalve speciale n vermeldt. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van alle of een deel van deze elementen, inclusief computertoepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden. Het feit voor de Editor om geen procedure te starten bij het kennisnemen van dit ongeoorloofd gebruik, houdt niet in dat het genoemde gebruik wordt geaccepteerd en dat er afstand wordt gedaan van procedures. Alleen gebruiken voor privégebruik in een familiekring is geautoriseerd en elk ander gebruik vormt een inbreuk en / of inbreuk op naburige rechten, gesanctioneerd door Code van intellectueel eigendom.  Het herstel van alle of een deel van deze inhoud vereist de voorafgaande toestemming van de uitgever of de houder van de rechten op deze inhoud.


Hypertekstlinks

De site kan hyperlinks bevatten die toegang geven tot andere websites die door derden en niet door de uitgever worden bewerkt en beheerd. De uitgever kan niet direct of indirect verantwoordelijk worden gehouden in het geval dat deze sites van derden niet voldoen aan de wettelijke bepalingen. Het creëren van hyperlinks naar de site kan alleen worden gedaan met de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de uitgever.


Gebruiksvoorwaarden van de website nl.beautymix.fr

De algemene gebruiksvoorwaarden van de site zijn: beschikbaar Hier.


Persoonlijke gegevens

Over het algemeen kunt u onze site op internet bezoeken en onze mobiele app gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken en persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken.

Het is echter mogelijk dat we u soms om informatie vragen. Bijvoorbeeld om een bestelling uit te voeren, een correspondentie tot stand te brengen, een dienst te verlenen. We kunnen deze informatie aanvullen om een transactie te voltooien of een betere service te bieden. &Nbsp;


Gebruik van cookies

Wanneer u door de site bladert, worden er cookies in uw browser geplaatst. Voor sommige daarvan is uw toestemming vereist. Klik op elke groep cookies om het gebruik ervan in of uit te schakelen. Om te profiteren van alle functies van de site, is het raadzaam om de activering van de verschillende categorieën cookies te behouden.
Dat kan als je wilt het gebruik van cookies configureren.