Juridische mededeling

Redactie van de website

De BeautyMix-site (hierna "de Site"), toegankelijk op het adres www.beautymix.fr, wordt uitgegeven door het bedrijf BeautyByMe (hierna "de Uitgever"), , waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd 5bis avenue Marcel Proust - CS80062 - 28008 CHARTRES CEDEX Frankrijk ( contact@beautymix.fr).

RCS 837498377 Chartres


Schrijven van de website

Publicatiedirecteur: Nelly Pitt Contactpersoon: contact@beautymix.fr


Opstellen van juridische mededelingen 

Bedrijfsnaam: Captain Contract Adres hoofdkantoor: 12 rue saint-fiacre, 75002 Parijs Website: www.captaincontrat.com


Website-host

De BeautyMix-site wordt gehost door OVH, SAS met een kapitaal van 10069020 euro, met maatschappelijke zetel te 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrijk, bereikbaar op de volgende manieren: contact@ovh.com.


Respect voor intellectueel eigendom

Alle handelsmerken, foto's, teksten, commentaren, illustraties, bewegende of stilstaande beelden, videosequenties, geluiden, evenals alle computertoepassingen die kunnen worden gebruikt om de Site te laten werken en meer in het algemeen alle elementen die op de Site worden gereproduceerd of gebruikt, worden beschermd door de wetten die van kracht zijn op het gebied van intellectueel eigendom. Ze zijn het volledige en volledige eigendom van de Uitgever of zijn partners, tenzij anders vermeld. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, met inbegrip van computertoepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever, is ten strengste verboden. Het feit dat de Uitgever geen procedure start nadat hij zich bewust is geworden van dit ongeoorloofd gebruik, betekent niet dat hij dit gebruik accepteert en afziet van vervolging. Alleen gebruik voor privégebruik in familiekring is toegestaan en elk ander gebruik vormt namaak en/of inbreuk op naburige rechten, gesanctioneerd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Het herstel van het geheel of een deel van deze inhoud vereist de voorafgaande toestemming van de uitgever of de houder van de rechten op deze inhoud.


Hyperlinks

De Site kan hyperlinks bevatten die toegang geven tot andere websites die zijn gepubliceerd en beheerd door derden en niet door de Uitgever. De Uitgever kan niet rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk worden gehouden in het geval dat genoemde sites van derden de wettelijke bepalingen niet naleven. Het creëren van hyperlinks naar de Site kan alleen worden gemaakt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever.


Gebruiksvoorwaarden website nl.beautymix.fr

De algemene gebruiksvoorwaarden van de site zijn beschikbaar Hier.


Persoonlijke gegevens

Over het algemeen kunt u onze site op internet bezoeken en onze mobiele app gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken en persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken.

Het kan echter zijn dat we u soms om informatie vragen. Bijvoorbeeld om een bestelling te verwerken, correspondentie tot stand te brengen, een dienst te verlenen. We kunnen deze informatie aanvullen om een transactie te voltooien of een betere service te bieden.


Gebruik van cookies

Wanneer u op de site surft, worden er cookies in uw browser geplaatst. Voor een aantal van hen is uw toestemming vereist. Klik op elke groep cookies om het gebruik ervan in of uit te schakelen. Om van alle functionaliteiten van de site te profiteren, is het raadzaam om de activering van de verschillende categorieën cookies te behouden.
Je kunt als je wilt configureren van het gebruik van cookies.